mapa strony kontakt

O fundacji

Fundacja Śnieżki TWOJA SZANSA została powołana do życia w marcu 2005 roku przez Fabrykę Farb i Lakierów Śnieżka SA, jako osobna organizacja do realizowania działań społecznych firmy. Utworzenie Fundacji było wynikiem konsekwentnie realizowanej przez firmę strategii CSR polegającej na uwzględnieniu w działalności gospodarczej nie tylko interesu ekonomicznego, ale także aspektów etycznych, ekologicznych i społecznych.

Już osiem miesięcy od powołania, działalność w sferze pożytku publicznego pozwoliła Fundacji otrzymać status organizacji pożytku publicznego. Najważniejsza zasada, zgodnie z którą podejmowane są działania Fundacji to być tam, gdzie potrzebna jest pomoc, być z tymi, którzy bez niej sobie nie poradzą.

Wspieramy finansowo dzieci, młodzież i osoby dorosłe zmagające się z chorobą lub niepełnosprawnością, ale również ludzi, którzy wskutek tragicznych zdarzeń utracili dorobek całego życia, bądź znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji.

Dofinansowujemy m.in. zakup leków, koszty operacji, rehabilitacji, różnego rodzaju terapii, a także zakup wózków inwalidzkich, protez, aparatów słuchowych. W ciągu      10 lat funkcjonowania Fundacji z takiej pomocy skorzystało kilkaset osób.

Każdą prośbę rozpatrujemy indywidualnie, dokładnie weryfikujemy otrzymane informacje i dajemy odpowiedź.

Jako Fundacja skupiająca się głównie na lokalnej działalności, współpracujemy m.in. z okolicznymi szkołami, instytucjami działającymi na rzecz dzieci, klubami sportowymi, organizacjami charytatywnymi. Dofinansowujemy organizaję konkursów, wycieczek szkolnych, wyjazdów na zielone szkoły czy na zawody sportowe. Wspieramy również realizację interesujących projektów edukacyjnych.

Od początku istnienia Fundacja realizuje program pomocy stypendialnej. Jest on przeznaczony dla uczniów szkół średnich i studentów, a jego ideą jest wieloletnie wspieranie jednej osoby, tak, aby mogła planować dalszą edukację wiedząc, że może liczyć na pomoc finansową. Do tej pory naszym programem objęliśmy 195 uczniów osiągających doskonałe wyniki w nauce i wybitnie utalentowanych.

Na uwagę zasługuje fakt, iż zarówno członkowie Zarządu oraz Rady Fundacji nie pobierają za swoją pracę wynagrodzenia. Całość kwot pieniężnych przekazanych na rzecz Fundacji przez darczyńców, wykorzystywana jest na działalność statutową organizacji. Wszelkie koszty administracyjne finansowane są z darowizn pochodzących od fundatora FFiL Śnieżka SA.

drukuj top home

Dane do przelewu lub wpłaty:

Fundacja Śnieżki "Twoja Szansa"
ul. Dębicka 44
39-207 Brzeźnica,
Podkarpacki Bank Spółdzielczy O/Dębica,

nr konta: 23 8642 1139 2013 3902 8554 0001

KRS 0000231088

Realizacja: Ideo

Powered by: CMS Edito

facebook